ZWROTY

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu, z zastrzeżeniem wyjątków, gdzie przedmiotem zwrotu jest:

  • rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • towar, którego stan przedmiotu został uszkodzony, zabrudzony lub nosi ślady użytkowania.

TERMIN ZWROTU

Kupujący ma prawo do zwrotu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku klientów zarejestrowanych termin na odstąpienie od umowy został wydłużony do 60 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa w dniu:

  • w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie tego towaru;
  • w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

Aby Kupujący mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę mailowo lub pisemnie załączając do zwracanego towaru swe oświadczenie lub wypełniony formularz zwrotu. Oświadczenie lub pismo wysłane wraz ze zwracanym towarem powinno zawierać numer dokumentu sprzedaży, nazwy zwracanych produktów, imię i nazwisko zamawiającego oraz dane do zwrotu środków takie jak numer konta oraz dane właściciela rachunku.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i odeśle zwracane produkty.

ZWROT ŚRODKÓW

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzyma zwrot towaru i oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

ADRES ZWROTU:

Zwrotu towaru prosimy dokonywać na adres:
Tuva Home
ul. Kolejowa 19
05-500 Stara Iwiczna
Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

REKLAMACJE:

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy: ul. Kolejowa 19, 05-500 Stara Iwiczna lub mailowo na adres: [email protected]

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru na koszt Sprzedawcy, na adres:
ul. Kolejowa 19, 05-500 Stara Iwiczna.

Reklamacje dotyczące działania sklepu należy kierować mailowo na adres: [email protected]

Pobierz - Formularz reklamacji

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.